DO GÓRY

O Archiwum

19 Grudnia 2017

O Archiwum Twórczości Krzysztofa Kieślowskiego

Archiwum Krzysztofa Kieślowskiego to projekt Fundacji Sztuki Współczesnej In Situ, który nie mógł by powstać bez merytorycznej pomocy i zaufania, którym obdarzyła Fundację Pani Maria Kieślowska, przekazując zasoby archiwalne pochodzące z prywatnego archiwum rodzinnego, w celu uruchomienia Archiwum Twórczości Krzysztofa Kieślowskiego.

Działalność Archiwum Krzysztofa Kieślowskiego to opracowywanie, digitalizacja, ochrona i udostępnianie archiwaliów związanym z życiem i twórczością wybitnego polskiego reżysera i scenarzysty.
Instytucja zajmuje się opracowywaniem i digitalizacją obiektów archiwalnych, archiwizacją i zabezpieczeniem materiałów źródłowych. Do celów ATKK zalicza się inicjowanie projektów badawczych i artystycznych, powstających we współudziale i z wykorzystaniem zasobów oraz działalność wystawiennicza i wydawnicza.
W planach rozwoju Archiwum Twórczości Krzysztofa Kieślowskiego jest współpraca z instytucjami kultury i sztuki, muzeami, bibliotekami, zespołami filmowymi i szkołami filmowymi.

Wśród zespołu opracowującego Archiwum Twórczości Krzysztofa Kieślowskiego, są wybitni znawcy jego twórczości, współpracownicy i przyjaciele. Na szczególną uwagę zasługuje opieka merytoryczna, jaką otoczył archiwum, Stanisław Zawiśliński dziennikarz, pisarz, reżyser i scenarzysta filmów dokumentalnych, nagrodzony w 2008 przez Polski Instytut Sztuki Filmowej za cykl książek biograficznych o Krzysztofie Kieślowskim.

Na początku udostępniamy publicznie zdigitalizowane fotografie pochodzące z Archiwum rodzinnego, zdjęcia z okresu nauki w Liceum Technik Teatralnych w Warszawie oraz w Szkole Filmowej w Łodzi, fotografie wykonane przez Krzysztofa Kieślowskiego w okresie nauki w Szkole Filmowej, a także wybór werków z planów filmowych i zbiór polskich i międzynarodowych nagród i wyróżnień, które reżyser i scenarzysta otrzymał za swoje osiągnięcia w kinematografii.

Archiwum Twórczości Krzysztofa Kieślowskiego mieści się w Sokołowsku. Tu mieszkał, wraz z rodzicami i siostrą w latach 1951-1957. W Sokołowsku już wtedy działało kino, które wywierało wpływ na życie przyszłego reżysera.
W miejscowości, która ma długą tradycję uzdrowiskową w leczeniu chorób płuc, leczył się cierpiący na gruźlicę Roman Kieślowski - ojciec reżysera. Do wspomnień z pobytu w tym rejonie Kieślowski powrócił w 1974 roku, w filmie dokumentalnym "Prześwietlenie".

Obecnie w Kinie Zdrowie odbywają się pokazy filmów w ramach odbywającego się od 2011 Sokołowsko Festiwal Filmowy Hommage à Kieślowski, poświęconego twórczości Kieślowskiego, którego organizatorem jest Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ.

Na stronie Archiwum Twórczości Krzysztofa Kieślowskiego będą sukcesywnie dodawane kolejne opracowane zbiory archiwalne, informacje o zasobach, a także zapowiedzi i relacje z wydarzeń odbywających się we współpracy z Archiwum Twórczości Krzysztofa Kieślowskiego.

Partnerami ATKK są Szkoła Filmowa w Łodzi, WRiTV im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego, Muzeum Kinematografii, Studio Filmowe TOR i Wydawnictwo Skorpion.

Część zasobów, które znajdują się na stronie była poddawana pracom archiwizacyjnym i digitalizacyjnym w 2013 roku w ramach programu Archiwistyki Społecznej Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Obecne działania są możliwe dzięki dofinansowaniu przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

WRÓĆ NA STRONĘ GŁÓWNĄ

PARTNERZY
Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego